begeleidingsorkest

Accompagnato

'Muziek is oneindig'

Marcel Otterspeer Fotografie

Dit is de kortste samenvatting van de reden waarom wij in 2015 het begeleidingsorkest Accompagnato hebben opgericht.

De inspiratie is veel breder: Samen musiceren is onze passie. Wij merken dat het niveau van concerten door koren onder begeleiding van een professioneel orkest sterk verbetert.

Dat geldt voor alle genres, van oratorium tot operette en van cantates tot musical.

Het is onze ambitie de enthousiaste leden van koren in Nederland de mogelijkheid te bieden om samen te werken met professionele muzikanten en met hen een onvergetelijk muzikaal concert te verzorgen.

Het is een gegeven dat koren maar over beperkte financiële middelen beschikken om een professioneel orkest in te huren. Accompagnato gaat die uitdaging graag aan.

Met de jarenlange ervaring in het organiseren van begeleiding van koren in onze rugzak, bieden wij een betaalbaar professioneel orkest met een sterke organisatie aan.

Accompagnato werkt met een vaste kern van muzikanten. Afhankelijk van de grootte van het koor en het uit te voeren werk, passen wij onze bezetting aan. Onze orkestleden zijn zeer ervaren en bekend met het gangbare koorrepertoire. Dit zorgt voor goed voorbereide repetities die plezierig verlopen voor zowel het koor als de dirigent. Daarmee worden de omstandigheden gecreëerd om een fantastisch concert te geven.

Kortom, begeleidingsorkest Accompagnato wil het voor elk koor mogelijk maken om op een betaalbare manier met professionele muzikanten het concert naar een hoger niveau te tillen.

Lieke Loosjes

Martin Bolt